lelsieknope:

i love you like a sister. no oreimo.

(出典: tsukimikurashita)

geisha-kai:

Gion Matsuri 2014: maiko Korin of Miyagawacho by Gremetti on Flickr